Ardenský bouvier

Ardenský bouvier - Krmeni.cz

Povaha

Ardenský bouvier je chytrý a energický pes. Vyniká velkou vytrvalostí a je značně otužilý. Ke své rodině je přítulný a rád si hraje. Bývá poněkud tvrdohlavý, ale při správném přístupu se dá velmi dobře vycvičit. Je báječný hlídač i poměrně velkých pozemků či stád dobytka. K cizím lidem je nedůvěřivý. S dětmi vychází dobře. S ostatními zvířaty obvykle nemá problém. Potřebuje pravidelný pohyb a pracovní vytížení.

Popis

Ardenský bouvier dorůstá do výšky  56 - 62 cm,  fena  52 - 56 cm. Váha se pohybuje okolo 22 - 35 kg. Hlava mí klínovitý tvar. Uši jsou vysoko nasazené, trojúhelníkovité a nošeny jsou vzpřímené. Středně velké oči mají mírně oválný tvar a tmavou barvu. Skus je nůžkový. Ardenský bouvier má mohutnou a vyváženou postavu. Ocas je poměrně krátký, někteří jedinci se rodí bez něj. Bývá silný, vysoce nasazený a je v pokračování linie těla. Končetiny jsou mohutné a velmi dobře osvalené. Srst je středně dlouhá, hrubá a rozcuchaná. Zbarvení je povoleno jakékoliv kromě bílé. Nejčastěji je však zbarven do šeda, béžova, černa či tmavě hněda. V průměru se dožívá okolo 12 - 13 let.

Historie

Ardenský bouvier je starobylé belgické plemeno, oblíbené především v 19. století. Na belgických farmách byli tito psi chováni za účelem hlídání stád především skotu, ale i třeba koní. Díky svým báječným pasteveckým schopnostem byli stále oblíbenější. Vzhledem k nepříznivému podnebí, terénu a finanční situaci celého regionu se do chovu dostávali jen ti nejzdatnější, nejotužilejší a nejvytrvalejší psi. Často byli používáni k lovu vysoké nebo černé zvěře. Okolo roku 1913 započaly snahy o cílený chov ardenského bouviera. Standard byl poprvé uveřejněn roku 1923 a FCI jej uznala v roce 1963. Bohužel postupem času farem v Ardenách ubývalo, a tak mizel i tento pastevecký pes. Pokus o znovuobnovení chovu začal roku 1990 ze psů původního typu nalezených na zbylých farmách. Chovná linie byla obnovena až roku 1996.

Základní péče

Srst nevyžaduje žádnou speciální péči. Ardenský bouvier vyžaduje velké množství pohybu a pracovní zátěž. Pokud mu bude zajištěna zateplená bouda, může být celý rok chován venku.